Treningi

TRENING FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM

 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny. Nabywanie i doskonalenie umiejętności związanych z dbaniem o wygląd zewnętrzny, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności w zakresie utrzymywania estetycznego wyglądu, budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.
 • Trening higieniczny. Nabywanie umiejętności oraz nawyku codziennego dbania o higienę całego ciała (mycie ciała przy użyciu środków higienicznych, higiena jamy ustnej, pielęgnacja paznokci u stóp i rąk itp.)
 • Trening kulinarny. Kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków.  Nabywanie i utrwalanie umiejętności: doboru artykułów spożywczych,  zasad zdrowego odżywiania się, kulturalnego zachowania się przy stole,  kultywowania tradycji świątecznych, czytania ze zrozumieniem przepisów, kulinarnych, posługiwania się sztućcami i sprzętem kuchennym.
 • Trening umiejętności praktycznych. Nabywanie umiejętności organizacji miejsca pracy zgodnie z zasadami postępowania w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS- Cov-2 tj. dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów w placówce, kształtowanie umiejętności wykonywania prostych domowych czynności praktycznych, takich jak (obsługa sprzętu AGD i RTV, prace porządkowe, pielęgnacja roślin, dbanie o posesję).
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Kształtowanie umiejętności (racjonalnego wydawania pieniędzy, planowania wydatków, terminowego regulowania rachunków, rozpoznawania nominałów, poznania wartości pieniądza, nauka odmawiana zaciągania proponowanych pożyczek).

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • Kształtowanie pozytywnych relacji - z osobami bliskimi, sąsiadami, innymi osobami - w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury poprzez: aktywne słuchanie; poznanie zasad pozytywnej komunikacji; umiejętność rozwiązywania konfliktów; wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji; rozwijanie i kształtowanie umiejętności współpracy  w grupie.
 • Psychoedukacja. Nabywanie i pogłębianie  wiedzy na temat choroby: możliwych zachowań w trakcie nawrotu choroby, możliwościach jej leczenia. Nauka rozpoznawania własnych emocji, sposobów redukcji przeżywanego stresu.
 • Zajęcia integracyjno – relaksacyjne Nabywanie umiejętności obserwacji własnych zachowań dokonywania autorefleksji, nabywanie kontrolowania negatywnych emocji i radzenia sobie ze stresem, zapoznanie się z technikami zmniejszającymi napięcie psychologiczne, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych, nabycie umiejętności dostosowania się do zasad panujących w grupie, poprawa współpracy z grupą, rehabilitacja funkcji poznawczych – pamięć, myślenie, orientacja, kategoryzacja, uwaga; praca nad poprawą koncentracji.
 • Spotkania społecznościKonstruktywne pokonywanie kryzysów, zintegrowanie grupy, rozwiązywanie wspólnie problemów, podejmowanie decyzji dotyczących życia rodzinnego w Domu, wdrożenie do pełnienia ról społecznych, rozwój norm grupowych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO - poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań - (audycjami telewizyjnymi, Internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań:

 • Kółko komputerowe - utrwalanie nauki obsługi komputera/,tabletu, doskonalenie nauki  sprawnego posługiwania się klawiaturą i myszką, praca z edytorem (doskonalenie nauki pisania tekstów, wyboru czcionki, jej rozmiaru i charakteru), obsługa multimediów, programów do przeglądania zdjęć, doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się po zasobach sieci Internetowej, poruszanie się po portalach społecznościowych, ogłoszeniowych, zakupowych, informacyjnych.
 • Biblioterapia - wspólne czytanie książek, słuchanie audiobooków a przesłaniu terapeutycznym, rozwijanie zainteresowań literaturą, poprawa umiejętności czytania na głos, nabycie umiejętności i poprawa sprawnego wypowiadania się, dyskutowania, integracja osób niepełnosprawnych, dostarczanie informacji zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzenie agresji, uaktywnienie emocji, czytanie literatury terapeutycznej.
 • Terapia audiowizualna - słuchanie audiobooków czytanie książek związanych z podróżami po świecie, ilustracja tekstu wysłuchanych książek slajdami, filmami podróżniczymi, wymiana zdań, opinii w formie dyskusji dotycząca omawianego tematu.
 • Spotkania z filmem - cykliczne projekcje filmów zgodnie z zainteresowaniami domowników, dyskusje na temat obejrzanych filmów.
 • Spotkania ze sztuką - zwiedzanie wystaw zorganizowanych w Szczecinku, zajęcia edukacyjne z zakresu kultury i sztuki.

POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Trening farmakologiczny - wdrażanie zasad funkcjonowania i postępowania w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS- Cov-2, nauka oraz utrwalanie umiejętności w zakresie: dezynfekcji, pomiaru temperatury ciała, używania środków ochrony osobistej typu: maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w realizacji recept, pomoc w dotarciu do placówek zdrowia, nadzór nad leczeniem farmakologicznym.