Inspektor Ochrony Danych

W Środowiskowym Domu Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych  - Pan Jacek Popławski, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: agmarkanc@wp.pl.